Skip links

Rehabilitació del centre urbà, 2A Fase, Etapa B

Rehabilitació del centre urbà, 2A Fase, Etapa B.

Emplaçament: TM de Vilanova del Camí

Promotor: Ajuntament de Vilanova del Camí

Import d’adjudicació: 382.167,48 €

Data de finalització de les obres: Novembre 2016