Skip links

Pla parcial Oest de Sant Pol

Projecte d’urbanització pla parcial carretera d’accés Costa Brava

Eixamplament de ponts i millora de l’itinerari de vianants a la carretera BV – 5121 al TM de Tordera

Execució de les obres de millora general. Tram: Santa Cristina d’Aro – Castell Platja d’Aro

Projecte d’obra ordinària de construcció d’una passarel·la sobre la C-63

Construcció d’una passarel·la de vianants a la Riera de Ginjolers

Execució de les obres de millora general. Tram: Darnius – Carretera N-II.

Urbanització del pla parcial “Les Escoles dels Estanys”.

Reurbanització de la Rambla Ginjolers, entre la rotonda de la Gran Via i l’Avinguda Rhodes

Urbanització de la Rambla de Xavier Cugat, Fase 1