Benvinguts

Dilluns, 14 de novembre del 2011

Aglomerats Girona, SA va néixer a principis de l'any 1988 a Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà), aportant la il•lusió i l' experiència de 24 persones liderades pel nostre gerent Esteve Ayats i amb la fita de fer-nos un lloc en el difícil món de la construcció, principalment en l'obra civil i edificacions..      

   A l'actualitat i després de més de quatre lustres d'activitat hem configurat una empresa Gironina i Catalana que té el seu lloc en la construcció obra tipus urbanització, promoció immobiliària, i fabricació de materials per la construcció (aglomerats asfàltics).

   Tenim com a principals clients la Generalitat de Catalunya, Diputacions Provincials, Consells Comarcals, Ajuntaments, així com una important cartera de promotors privats.

 

Comptem amb una plantilla de mes de 100 persones altament especialitzades en treballs de construcció, enginyers de camins, canals i ports, aparelladors, enginyers industrials, enginyers tècnics topògrafs, etc. que conformen tot un equip humà ben avingut per a assolir els reptes actuals que exigeix la nostra activitat.

   Així mateix disposem de la maquinària i mitjans més moderns per executar treballs de: moviments de terres, estructures de formigó, ponts i viaductes, edificació, obres vials, pavimentacions asfàltiques i de formigó, senyalització, obres i xarxes hidràuliques, instal·lacions elèctriques, gas i telefonia, instal·lacions mecàniques, fonamentacions especials i sondejos, ornamentacions, jardineria, restauracions històrico artístiques i planta de fabricació de aglomerat asfàltic.
  
Des d'aquest espai, volem agrair als nostres clients i amics la confiança dipositada amb nosaltres.