Skip links

Pla parcial Oest de Sant Pol

Pla parcial Oest de Sant Pol.

Emplaçament: TM Castell-Platja d’Aro

Promotor: Junta de Compensació Sant Pol

Import de licitació: 4.904.421,69 €

Data de finalització de les obres: En execució