Skip links

Millora del ferm de la carretera GI-555. Tram: Sils-Massanes

Millora del ferm de la carretera GI-555. Tram: Sils-Massanes.

Emplaçament: TM de Sils

Promotor: Departament de Territori i Sostenibilitat

Import de licitació: 1.109.976,33 €

Data de finalització de les obres: Juny 2015