Skip links

Construcció d’un giratori a l’encreuament de la carretera C-256 i el Camí Pla del Llop del Municipi de Palamós

Obres de recobriment amb mescla bituminosa sonoreductora a l’Avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou i el carrer Zamenhoff

Camí de circumval·lació de Gualta, 1A Fase

Reurbanització de la carretera del Mas Oliva

Millora del ferm de la carretera GI-555. Tram: Sils-Massanes