Actuacions - Urbanitzacions

Dilluns, 14 de novembre del 2011

Projecte executiu de reforma de la plaça del Lledoner de Torroella de Montgrí
 
Urbanització del carrer de la Creu de Santa Maria de Palautordera
 
Pavimentació i millores diverses al camí de ronda de la Cala Sant Francesc i accés a l'ermita a Blanes
 
Urbanització de la UA Treumal de Dalt a Calonge
 
Obres d'urbanització de la rambla de Xavier Cugat - fase 1 a Girona
 
Ajuntament de Roses - Reurbanització Rambla Ginjolers
 
Platja d'Aro Estanys
 
Polígon Industrial PAEC a Calonge (Girona)
 
Urbanització Puig Rossell a Calonge (Girona)
 
Rieral Fenals
Riera Montbarbat