Proveïdors i subcontractistes

Senyors,
Els posem en coneixement que la valoració de la qualitat del seu servei i/o producte s'avaluarà a través del seguiment periòdic de les incidències que es puguin haver produït. I que en el cas que es consideri necessària l'aportació d'Acció Correctiva, se li comunicarà via correu electrònic.