Skip links

Urbanització i rehabilitació del casc antic de Palamós, 2A Fase C

Urbanització i rehabilitació del casc antic de Palamós, 2A Fase C.

Emplaçament: TM de Palamós

Promotor: Ajuntament de Palamós

Import d’adjudicació: 541.380,65 €

Data de finalització de les obres: Abril 2019