Skip links

Urbanització del nucli antic de Llagostera, segona fase

Urbanització del nucli antic de Llagostera, segona fase.

Emplaçament: TM de Llagostera

Promotor: Ajuntament de Llagostera

Import d’adjudicació: 1.484.896,46 €

Data de finalització de les obres: Març de 2010