Skip links

Urbanització de la UA Treumal de Dalt

Urbanització de la UA Treumal de Dalt.

Emplaçament: TM de Calonge

Promotor: EUC Treumal de Dalt

Import d’adjudicació: 2.596.000,00 €

Data de finalització de les obres: Gener 2017