Skip links

Urbanització de la Rambla de Xavier Cugat, Fase 1

Urbanització de la Rambla de Xavier Cugat, Fase 1.

Millora de paviments i sanejament de la zona urbana, adaptant els guals a les noves normes d’accessibilitat.

Les unitats d’obra més significatives van ser:

  • 2400 m2 de demolició de paviments
  • 7300 m2 de fressat de paviment de mescla bituminosa
  • 430 m2 de paviment de terratzo
  • 95 m2 de paviment tipus “crossing”
  • 85 m2 de paviment tipus “warning”
  • 1000 m2 de paviment tipus “vulcano”
  • 310 m2 de paviment de peces de granit
  • 175 t d’aglomerat asfàltic
  • 630 m de conducció de serveis

Emplaçament: TM de Girona

Promotor: Ajuntament de Girona

Import d’adjudicació: 278.966,03 €

Data de finalització de les obres: 2016