Skip links

Execució de les obres de ferm. Reforçament de ferm i obres complementàries a la travessera d’Anglès.

Execució de les obres de ferm. Reforçament de ferm i obres complementàries a la travessera d’Anglès. Carretera N-141z. PK 100+000 al 101+000. Tram: Anglès. Clau: RG-05053.

Emplaçament: TM Anglès

Promotor: Gestió d’infrastructures, S.A.U.

Import d’adjudicació: 2.264.564,61 €

Data de finalització de les obres: 2011