Skip links

Urbanització del Pla Parcial El Rieral a Lloret de Mar

Urbanització del Pla Parcial El Rieral a Lloret de Mar.

Emplaçament: TM Lloret de Mar

Promotor: Junta de Compensació del Pla Parcial del sector El Rieral

Import d’adjudicació: 5.131.789,02 €

Data de finalització de les obres: 2004