Skip links

Reparació de la coberta de l’aparcament Costa Carbonell.

Reparació de la coberta de l’aparcament Costa Carbonell. Fase 1 (Plataforma 4).

Emplaçament: TM de Lloret de Mar

Promotor: Ajuntament de Lloret de Mar

Import d’adjudicació: 88.174,54 €

Data de finalització de les obres: Desembre de 2013