Skip links

Projecte d’obra ordinària de construcció d’una passarel·la sobre la C-63

Projecte d’obra ordinària de construcció d’una passarel·la sobre la C-63

Construcció d’una passarel·la metàl·lica sobre estreps de formigó sobre la carretera C-63 a Santa Coloma de Farners. Les unitats d’obra més significatives van ser:

  • 13000 kg d’acer per estructura i reforços
  • 6400 kg d’acer per a murs de contenció
  • 110 m de passamà d’acer
  • 135 m de tanca de fusta
  • 155 m3 de formigó per a murs de contenció i fonaments

Emplaçament: TM de Santa Coloma de Farners

Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Import d’adjudicació: 157.297,66 €

Data de finalització de les obres: 2015