Skip links

Execució de les obres de via ciclista d ela BV-5301. Santa Maria de Palautordera – Estació FFCC. Clau: XB-13313

Execució de les obres de via ciclista d ela BV-5301. Santa Maria de Palautordera – Estació FFCC. Clau: XB-13313.

Emplaçament: TM de Santa Maria de Palautordera

Promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Import d’adjudicació: 569.352,83 €

Data de finalització de les obres: Maig 2019