Skip links

Projecte de piscina climatitzada i remodelació de les piscines lúdiques exteriors

Projecte de piscina climatitzada i remodelació de les piscines lúdiques exteriors. Reforma i ampliació de vestidors i noves sales de gimnàs, a la Zona Esportiva de Can Delfí.

Construcció d’una piscina coberta, una d’exterior i els requeriments propis d’aquestes, així com la reforma de vestuaris existents.

Emplaçament: TM d’Arbúcies

Promotor: Ajuntament d’Arbúcies

Import d’adjudicació: 2.332.150,00 €

Data de finalització de les obres: En execució