Skip links

Pla parcial polígon industrial Ayerbe

Pla parcial polígon industrial Ayerbe.

Pla de desenvolupament econòmic d’iniciativa privada que contemplava en una primera fase un polígon econòmic i industrial. La superfície total d’actuació va ser d’uns 29000 m2.

Les unitat d’obra més significatives van ser:

  • 10300 m de tub per abastiments
  • 8000 m2 de paviment de formigó hidràulic
  • 4600 t d’aglomerat asfàltic
  • 7000 m de cable per enllumenat
  • 2600 m de cable d’alta tensió
  • 5300 m de cable de baixa tensió
  • 1000 m de conducció d’aigua

Emplaçament: TM de Ayerbe (Osca)

Promotor: Stilcon – Jardi Park

Import d’adjudicació: 535.001,43 €

Data de finalització de les obres: 2012