Skip links

Pavimentació i renovació dels serveis del carrer Fitor de Fonteta

Pavimentació i renovació dels serveis del carrer Fitor de Fonteta.

Emplaçament: TM de Forallac

Promotor: Ajuntament de Forallac

Import d’adjudicació: 509.525,60 €

Data de finalització de les obres: Novembre de 2010