Skip links

Projecte de pavimentació i millores diverses al Camí de Ronda de la Cala Sant Francesc i accés a l’Ermita

Projecte de pavimentació i millores diverses al Camí de Ronda de la Cala Sant Francesc i accés a l’Ermita.

Emplaçament: TM de Blanes

Promotor: Ajuntament de Blanes

Import d’adjudicació: 177.717,28 €

Data de finalització de les obres: 2017