Skip links

Ordenació dels jardins del Castell de Calonge

Ordenació dels jardins del Castell de Calonge.

Emplaçament: TM de Calonge

Promotor: Ajuntament de Calonge

Import d’adjudicació: 302.365.94 €

Data de finalització de les obres: Setembre 2008