Skip links

Construcció de supermercat Aldi Calonge

Construcció de supermercat Aldi Calonge.

Emplaçament: TM de Calonge

Promotor: Ajuntament de Calonge

Import d’adjudicació: 393.965,12 €

Data de finalització de les obres: Novembre 2016