Skip links

Execució de les obres RAM 2017 als serveis territorials a Girona XIII. Escola Puig i Segalar, a Viladamat

Execució de les obres RAM 2017 als serveis territorials a Girona XIII. Escola Puig i Segalar, a Viladamat.

Remodelació i ampliació d’edifici existent. Les unitats d’obra més importants van ser:

  • 8400 kg d’acer col·locat per estructura metàl·lica
  • 300 m2 de parets divisòries
  • Nou sistema de calefacció i ventilació

Emplaçament: TM de Viladamat

Promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Import d’adjudicació: 177.000,60 €

Data de finalització de les obres: 2019