Skip links

Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Tram: Riudellots de La Selva-Campllong.

Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Eixamplament i reforç del ferm. carretera C-25, del PK 240+100 AL 242+100. Tram: Riudellots de La Selva-Campllong.

Emplaçament: TM de Riudellots de la Selva

Promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Import d’adjudicació: 1.889.761,64 €

Data de finalització de les obres: En execució