Skip links

Execució de les obres de millora general. Tram: Santa Cristina d’Aro – Castell Platja d’Aro

Execució de les obres de millora general. Desdoblament de la carretera C-31, PK 310+020 al PK 313+820. Tram: Santa Cristina d’Aro – Castell Platja d’Aro.

Desdoblament de la carretera convencional en autovia al seu pas per Santa Cristina d’Aro fins Castell-Platja d’Aro. Les unitats d’obra més importants van ser:

  • 600000 kg d’acer B500-S
  • 9000 m3 de formigó
  • 21000 t d’aglomerat asfàltic
  • 16000 m de barrera metàl·lica i de formigó

Emplaçament: TM de Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro

Promotor: Gestió d’Infraestructures, SAU

Import d’adjudicació: 12.235.323,21 €

Data de finalització de les obres: 2006