Skip links

Contracte de serveis per a l’execució d’operacions de conservació d’obra civil

Contracte de serveis per a l’execució d’operacions de conservació d’obra civil, senyalització vertical i barreres de seguretat als trams de carretera adscrit al Parc de Conservació de Vidreres, depenents del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Conservació semi-integral dels trams de carretera adscrits al parc de conservació de Vidreres, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Emplaçament: Parc de conservació de Vidreres

Promotor: Departament de Territori i Sostenibilitat

Import d’adjudicació: 11.669.233,04 €

Data de finalització de les obres: En execució