Skip links

Construcció i explotació d’un complex esportiu a Calonge

Construcció i explotació d’un complex esportiu a Calonge.

Emplaçament: TM de Calonge

Promotor: Mancomunitat de municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega

Import d’adjudicació: 4.171.721,40 €

Data de finalització de les obres: Febrer 2014 (Concessió fins 2049)