Skip links

Construcció d’una passarel·la de vianants a la Riera de Ginjolers

Construcció d’una passarel·la de vianants a la Riera de Ginjolers, del Camí del Cementiri a la Plaça de la Victòria Catalana.

Construcció d’una passarel·la metàl·lica sobre estreps de formigó. A destacar la barana realitzada amb TRESPA i el paviment amb fusta tècnica, així com l’enllumenat integrat en la pròpia barana.

Les unitats d’obra més significatives van ser:

  • 14000 kg d’acer S-275JR
  • 100 m3 de gabions
  • 316 peces de TRESPA

Emplaçament: TM de Roses

Promotor: Ajuntament de Roses

Import d’adjudicació: 170.992,09 €

Data de finalització de les obres: 2014