Skip links

Execució de les obres de millora general. Tram: Darnius – Carretera N-II.

Execució de les obres de millora general. Condicionament i millora de revolts a les carreteres GI-503 i GI-502. Tram: Darnius – Carretera N-II. Clau: AG-01024.1.

Millora de traçat de la carretera GI-502 i GI-503 mitjançant terraplens i 2 ponts de taulell mixt de 200 i 60 m amb piles de més de 50 m d’alçada.

Les unitats d’obra més importants van ser:

  • 426000 kg d’acer S-355 J2 G1W
  • 400000 kg d’acer B-500S
  • 6000 m3 de formigó
  • 5000 t d’aglomerat asfàltic
  • 3000 m de barrera metàl·lica

Emplaçament: TM de Darnius i Maçanet de Cabrenys

Promotor: Gestió d’Infraestructures, SAU

Import d’adjudicació: 9.052.363,24 €

Data de finalització de les obres: 2006