Skip links

Urbanització del carrer de la Creu de Santa Maria de Palautordera

Urbanització del carrer de la Creu de Santa Maria de Palautordera.

Emplaçament: TM de Santa Maria de Palautordera

Promotor: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Import d’adjudicació: 300.764,96 €

Data de finalització de les obres: Abril de 2019