Skip links

Urbanització dels Carrers del nucli antic de Calonge

Urbanització dels Carrers del nucli antic de Calonge.

Emplaçament: TM de Calonge

Promotor: Ajuntament de Calonge

Import d’adjudicació: 441.203,07 €

Data de finalització de les obres: Juny de 2009