Skip links

Urbanització del carrer Vilella a Peralada (Alt Empordà). Clau: 1770021

Urbanització del carrer Vilella a Peralada (Alt Empordà). Clau: 1770021.

Emplaçament: TM Peralada

Promotor: INCASOL

Import d’adjudicació: 120.755,95 €

Data de finalització de les obres: 2008