Skip links

Ampliació de les dependències municipals de la policia local de Calonge

Ampliació de les dependències municipals de la policia local de Calonge.

Emplaçament: TM de Calonge

Promotor: Ajuntament de Calonge

Import d’adjudicació: 470.050,00 €

Data de finalització de les obres: Gener 2019