Skip links

Rehabilitació del centre urbà, 2A Fase, Etapa B

Urbanització del Pla Parcial El Rieral a Lloret de Mar

Adaptació del projecte d’urbanització de la U.A. Núm. 14 “Fenals Oest” a la delimitació del Polígon “B”

Execució de les obres de ferm. Reforçament de ferm i obres complementàries a la travessera d’Anglès.

Urbanització de la UA Treumal de Dalt

Reordenació de l’entorn del Museu Municipal Vila Vella de Tossa de Mar