Skip links

Urbanització de la Rambla de Xavier Cugat, Fase 1

Projecte de pavimentació i millores diverses al Camí de Ronda de la Cala Sant Francesc i accés a l’Ermita

Construcció d’una àrea esportiva en l’Avinguda de França del Barri del Morrot

Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Tram: Riudellots de La Selva-Campllong.

Execució de les obres de via ciclista d ela BV-5301. Santa Maria de Palautordera – Estació FFCC. Clau: XB-13313

Pla parcial polígon industrial Ayerbe

Execució del projecte d’urbanització del polígon d’actuació nº15 Urcasa

Execució de les obres de millora local. Pont sobre el riu Ter. Tram: Setcases

Urbanització dels Carrers del nucli antic de Calonge

Urbanització del carrer de la Creu de Santa Maria de Palautordera