Skip links

Instal·lacions

Instal·lacions

Ubicació

  1. Oficines centrals, taller i zona d’abassegament de materials: SANTA CRISTINA D’ARO
  2. Oficina d’obres i magatzem: LLORET DE MAR
  3. Planta d’aglomerat asfàltic: RIUDARENES
  4. Planta de tractament d’àrids: MAÇANET DE LA SELVA

Oficines centrals

Taller

Magatzem Lloret de Mar

Planta d’aglomerat asfàltic

Planta de tractament d’àrids

Maquinària