Contacte

Adreces electròniques


  Departament tècnic: rlluis@aglomeratsgirona.com
  Departament de licitacions licitacions@aglomeratsgirona.com
  Departament de recursos humans:        rrhh@aglomeratsgirona.com
  Departament administratiu   david@aglomeratsgirona.com


Telèfon:

972 83 71 11

Fax:

972 83 78 61

Domicili social

 
Paratge Bufaganyes, s/n
Apartat de correus 7817246
Santa Cristina d' Aro