Actuacions - Varis

Projecte de construcció d'una passarel·la sobre la C-63 a Santa Coloma de Farners
Construcció de passarel·la de vianants a la Riera Ginjolers, del camí del cementiri a la plaça de la Victòria Catalana a Roses
Construcció i explotació Complex esportiu situat T.M. de Calonge
Informació turística a Lloret de Mar (Girona)
Jardins Castell de Calonge
Policia local de Calonge
Llar d'infants de Llagostera
Parking costa d'en Carbonell